КСРС и АК Стевановић заједно гарантују заштиту права радника у РС

2019-04-14

img

У просторијама АК Стевановић у Бијељини одржан је састанак делегације КСРС и представника АК Стевановић.

На састанку у Бијељини разматрани су сви аспекти међусобне сарадње између Адвокатске Канцеларије Стевановић и Конфедерације синдиката Републике Српске у циљу што квалитетније и благовремене правне заштите свих чланова КСРС.

Адвокат  Милош Стевановић истакао је спремност да  ће њихова Адвокатска Канцеларија у сваком тренутку бити на располагању радницима који су чланови КСРС, као и да ће за што бржу размјену података и информација бити врло брзо креирана веб апликација путем које ће се радници моћи обраћати АК по питању пружања правне помоћи, покретања и заступања  у управним поступцима као и добијања бесплатних правних савјета.

Предсједник КСРС Жељко Тепавчевић нагласио је значај бесплатне правне помоћи и правне заштите за све раднике, чланове КСРС сматрајући да је то у овоме тренутку једна од основних и најзначајнијих ствари коју синдикат обезбеђује за своје чланство.

Састанку у Бијељини испред КСРС присуствовали су Предсједник Жељко Тепавчевић и Добрила Поповић технички секретар КСРС, а испред АК Стевановић били су присутни Милош Стевановић, Снежана Лазић и Божана Цвијић.

Уговором о међусобној сарадњи обухваћени су бесплатни правни савјети за све чланове КСРС из области социјалног и радног права, правна помоћ у дисциплинским поступцима, покретање управних спорова, подношење жалби и заступање у управним поступцима, израда појединачних КУ, састављање различитих аката правне или административне природе, као и заштита свих права која су гарантована члановима КСРС по основу чланства у синдикалној организацији.