Потписан Уговор о пружању адвокатских услуга

2019-03-25

img

Конфедерација синдиката Републике Српске потписала је Уговор о пружању адвокатских услуга са Адвокатском канцеларијом Стевановић. Сви чланови Конфедерације синдиката на овај начин добили су бесплатну правну помоћ.

 

Потписивањем Уговора са адвокатском канцеларијом Стевановић, Конфедерација синдиката РС је направила искорак у односу на остале синдикате, и на тај начин стала у ред најуспјешнијих синдиката у свијету повјеравајући правну заштиту својих чланова професионалцима.

Предмет овог уговора  јесте пружање следећих адвокатских услуга:

 

✓ Правни консалтинг и пружање правне помоћи у погледу дефинисања израде потребних аката код статусних промјена

✓ Израде појединачних колективних уговора

✓ Израде општих и појединачних аката

✓ Израде потребних аката ради добијања сагласности, лиценци и слично

✓ Састављање различитих аката правне или административне природе

✓ Покретање парничних и извршних поступака пред надлежним судовима

✓ Покретање и заступање у управним поступцима

✓ Подношење жалби у управним поступцима

✓ Покретање управних спорова као и правна помоћ у дисциплинским поступцима

✓ Бесплатни правни савјети за све чланове Конфедерације синдиката из области социјалног и радног права, односно ради заштите свих права која су гарантована члановима Конфедерације синдиката по основу чланства у синдикалној организацији

✓ Предузимање других радњи сходно закону 

 

На овај начин, преко 35.000 чланова Конфедерације синдиката РС , добило је могућност да буде заступано у правним поступцима пред надлежним органима, као и у евентуалним споровима пред надлежним судовима, а од стране читавог тима стручњака из области радно-правних и социјалних односа Адвокатске канцеларије Стевановић.

Транспарентност, доступност, ажурност и професионалност у пружању бесплатних савјета и других правних услуга је оно што су чланови Конфедерације синдиката РС добили потписивањем овог уговора, а све у циљу побољшања и унапређења рада свих чланица Конфедерације, те што квалитетније правне заштите и ефикаснијег остваривања права из области синдикалног  организовања и радноправних односа.