укратко

Из дана у дан препознају радници, грански синдикати и синдикалне организације репрезентативну и одговорну организацију која својим дјеловањем истински заступа интересе запосленог што је довело до омасовљавања чланстава.

Окупљамо раднике из области здравстава, средњег образовања, јединица локалне самоуправе, управе, средстава информисања, као и раднике из металске индустрије, области рударства, електропривреде и нафтне индустрије као и других области.

Начином организације, кроз аргументоване ставове, долазимо до најбољих решења. Можемо поносно да оправдамо постојанје Конфедерације синдиката Републике Српске првенствено гарантовањем аутономије сваке чланице јер ипак свака засебна организација најбоље зна своје проблеме. Ми као кровна организација гарантујемо најбољи пут ка решавању проблема презентујући их послодавцима и институцијама државе.

чланови

СО - Синдикална Организација
СС - Самостални Синдикат
НС - Независни Синдикат
С - Синдикат

Синдикат Електропривреде РС

( Зоран Мићановић )

Синдикат Нафтне индустрије РС

( Златко Танасић )

Синдикат Жељезница РС

Синдикат Управе РС

( Божо Марић )

Синдикат Физиотерапетута и радних терапеута РС

( Драган Микача )

Струковни синдикат медицинских сестара и техничара РС

( Мирко Шербеџија )

Самостални синдикат средњих школа РС

( Славица Малић )

Синдикат Металаца и рудара РС

( Обрад Белензада )

Остале синдикалне организације

документа

Закони

Колективни уговори

Статут (pdf)

Остала документа