Визија, мисија и циљеви

Визија, мисија и циљеви дјеловања Конфедерације синдиката Републике Српске

Визија
Конфедерација синдиката Републике Српске је организована асоцијација независних и слободних синдиката са препознатљивим приступом и утицајем, која ће са квалитетном развијеном структуром и снажнима чланицама бити равноправан партнер владиним институцијама и послодавцима у рјешавању проблема радника.

Мисија
Мисија Конфедерације синдиката РС је да кориштењем властитих ресурса и иновативности кроз посвећен, предан и искрен рад на терену по принципу сви за једног један за инсистира на досљедној примјени и унапређењу прописа, остварању раврнопавности, праведну заштиту и унапређење радничких права свим демократским средствима.

Циљеви дјеловања
Основни циљеви постојања Конфедерације:
1. Заједничко дјеловање на побољшању, у корист радника, радног законодавства, закона из области заштите на раду, здравственог и пензионог осигурања и права синдиката

2. Заједничко дјеловање на утврђивању и остваривању заједничких основа за колективно преговарање и закључивање основа колективног уговора у Републици Српској

3. Заједничке активности на залагању за функционисање институција у Републици Српској

4. Заједничке активности у борби за социјалну правду и залагање за доношење закона којим се утврђују извори финансирања Социјалног програма Републике Српске, као и заједничке активности на остваривању тог закона

5. Заједничке активности у борби за стварање амбијента за успјешно привређивање и што брже оживљавање и раст привредне производње

6. Објезбјеђивање минималних услова рада

7. Заједничке активности за праведну приватизацију предузећа, посебно стратешких у којима треба обезбиједити већинску контролу државе, као и ревизију до сада обављене приватизације

8. Заједничке активности у свим видовима синдикалне борбе за остваривање циљева и задатака чланица

9. Заједничка сарадња са међународним синдикатима и институцијама

10.Едукација синдикалног чланства и чланица

Испуњење задатих циљева Конфедерација ће остваривати на један од слиједећих начина:

– Истицање захтјева према државним органима и послодавцима за регулисање, унапређење, проширивање и остваривање права радника чланица Конфедерације

– Упозоравање надлежних субјеката на оправдане захтјеве чланица Конфедерације и мјере које ће Конфедерација предузети ради остваривање тих захтјева

– Захтјевима за закључивање основа за колективно преговарање, закључкивањем тих основа, праћењем њихове примјене и остваривања, као и примјене и остваривање закона

– Јавним подржавањем свих оправданих захтјева појединих чланица Конфедерације у питањима од којих зависи материјални, социјални и радно-правни статус радника, чланова Конфедерације.